Vypravěč

 

 
listopad 2009
 
Jsem vypravěč příběhů bez klád jsoucnosti
Významů malých i menších
Bez ostychu se vkrádám do domů
A doufám, že to není omyl
 
Jsem hasič požárů peřin
Vzniklých při milování
Od planoucí svíce na komodě
Jsem sirka, ketrá vzplane podruhé
 
 
Sahám na dráty na zem spadlé
Díky hejnům ptáků pokušení
Které si na něj sedli
Dalmatské čufty pojídaje
 
Ref: A k snídani si dáme ovocné šťávy s plesnicým sýrem
 
hudba: G, A, Cis G, A, Gis